Predenje preduslov tkanju tekstila od kamenog doba – hajde, ukažimo na dokaze!

Predenje preduslov tkanju tekstila od kamenog doba; Što ću upravo pokušati da objasnim dokazima koje poznajem u prilog te teze. Srećom, tragovi iz kamenog doba to mogu dokazati. Praistorijski ljudi su prvo izumeli vreteno, a zatim i razboj za tkanje. Tako da su preli i prepredali tekstilno vlakno u nit, pre nego što su naučili …

Read more