Ključni tekstilni momenti – Moje najranije prekretnice

Ključni tekstilni momenti mog života vezani za tekstil – spontano su me vodili prema posvećenosti tekstilu već od ranog detinjstva Ključni tekstilni momenti mog života su počeli od igara po blatnjavim močilima kudelje u plićacima Južne Morave. Moje rano detinjstvo bilo je puno igara u idiličnom svetu Vitkovca, sela u kom sam živela do polaska …

Read more