Predenje preduslov tkanju tekstila od kamenog doba – hajde, ukažimo na dokaze!

Predenje preduslov tkanju tekstila od kamenog doba; Što ću upravo pokušati da objasnim dokazima koje poznajem u prilog te teze. Srećom, tragovi iz kamenog doba to mogu dokazati. Praistorijski ljudi su prvo izumeli vreteno, a zatim i razboj za tkanje. Tako da su preli i prepredali tekstilno vlakno u nit, pre nego što su naučili …

Read more

Ukrašavanje tumači odevanje praistorije na primerima antropomorfne keramike

Umetnost i odevanje praistorijskih epoha Ukrašavanje tumači odevanje praistorije na primerima antropomorfnih predstava odeće izumrlih kultura. Najstarije poznate informacije o odeći i nakitu su iz paleolita, 25 000 godina pre nove ere. Pojavljuju se nadalje kroz celu praistoriju. Predstave odeće urezane na praistorijskim figurinama su prvi izvori podataka o tekstilu i odevanju. One ukazuju na …

Read more