Prepoznavanje različitih prepletaja tkanja – ako obratite pažnju na tekstove kataloga, bilo muzejskih bilo umetničkih dela od tekstila, zapazićete obilje opisa vizuelnih efekata. Objašnjavaju se ideje stvaralaca i procenjuje kako ih je izrazio. Navode se izvedeni elementi sadržaja i opisuju formalne osobine ornamentike i primenjenog kolorita u likovnoj kompoziciji. Suština analize je znači, prvenstveno na osnovu sadržine i dekorativnosti tekstilije.

Navode se vrste materijala od kojih su radovi izvedeni i njihove karakteristike. Takođe, na koji način doprinose ukupnom utisku celine. Ali se ne bavi bližim tumačenjima tipova primenjenih tehnika. Što u tekstilu podrazumeva proces nastanka dela.

Zato ću naglasiti da je tekstilni objekat, iako pljosnat i veoma tanak, složena isprepletana trodimenzionalna forma. Te proizilazi da se osim efektima ornamentisane površine i njenom teksturom, svaka tkanina odlikuje i strukturom.

Prepoznavanje različitih prepletaja tkanja-Prepletaj broširanjem raznobojnom neprekidnom potkom s lica i s naličja.jpg
Prepletaj broširanjem raznobojnom neprekidnom potkom s lica i s naličja

Optičko uvećanje dobro pokazuje teksturu lica i naličja tkanine

Struktura tkanine je zapravo materija u kojoj prepoznajemo različite postupke pri nastajanju tkanine a time i ornamentike. Sa upoznavanjem strukture, razumećemo i puteve ukrštanja niti. Ukoliko pogledamo obrnutim redom, uvidećemo da je ciljana likovnost u tkanju, zapravo uslovljena načinima preplitanja dva sistema niti, uzdužnih osnova i poprečnih potki. Prepletene niti su raznovrsne debljine, broja, kvaliteta. A što je najvažnije, isprepletane su prema određenim procedurama koje određuju puteve ukrštanja osnovinih i potkinih niti.

Dobijeno tkanje svojim površinama – lica odnosno naličja – pokazuje svoju teksturu. Ali tek kroz pun presek debljine se može utvrditi struktura tkanine.

Želim da skrenem pažnju i na velike mogućnosti optičkog uvećanja detalja tkanine skeniranjem. Tkivo tkanine je pogodno za skoro neograničeno optičko uvećanje. Reljefnost tkanja i upravo dubinske structure su neuporedivo vidljivije na snimcima uz veliko zumiranje.

Tehnika-platno-ukrštanje-osnove-potke-različite-debljine-jednobojno
Tehnika platno – ukrštanjem osnove i potke različite debljine, jednobojno
Prepoznavanje različitih prepletaja tkanja-Izmena-boja-potkinih-niti-osnove-bez-proreza.jpg
Izmena boja potkinih niti osnove, bez proreza
Složeno tkanje, broširano lice isprekidanom potkom na tačkastom keperu.jpg
Složeno tkanje, broširano lice isprekidanom potkom, na tačkastom keperu

Primena optičkog uvećanja – prepoznavanje različitih prepletaja tkanja – u studijama tekstila

Uveravam vas da je ovim metodom moguća i procena odnosa tkanih struktura jednih prema drugima. Uvećanje je neuporedivo kvalitetnije nego kod dokumenta ili fotografije. Ipak se nedovoljno koristi u proučavanjima tekstila.

Na seriji različitih uzoraka primenjujemo isto procentualno uvećanje na jednakim dimenzijama detalja tkanine. Na taj način imamo jasan i dubinski uvid u unutrašnju strukturu pojedinog primerka. Nadalje, upoređivanjem snimljenih detalja sa različitih predmeta, vidljivi su i međusobni odnosi, sličnosti i razlike među tkaninama. Što je naravno pouzdana informacija za analize i raznovrsne klasifikacije tekstilija i identifikacije tehnika izvođenja.

Ovaj post je koncizan a time i bez dovoljno detaljnijih obrazloženja. Trudim se da postupno razvijam i predstavljam problematiku kojom želim ovde da se bavim. Ovim postom sam zasad htela da nagovestim još jedan od pristupačnih metoda u prmenljivih u proučavanjima tekstilija. To ću nadalje imati u vidu i moguće proširivati temu primerima i ilustrativnom građom.

Temu možemo razvijati i prema vašim predlozima i komentarima. Recimo, na odeđenom primerku, precizirati proces ispitivanja uz skeniranje i analizu i identifikaciju strukture i primenjenih prepletaja.

Srdačno, Branka on Textiles!

One thought on “Prepoznavanje različitih prepletaja tkanja – ako uočimo puteve preplitanja niti, upoznaćemo i tekstilne strukture

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, document, text. Drop file here