Istražimo sve o tekstilu – Branka o tekstilu, zapravo Bratislava Idvorean-Stefanović

Istražimo sve o tekstilu – I nadalje sam aktivna u proučavanjima ove kompleksne teme. Tragam za odgovorima na pitanja o svemu u oblasti tekstilnih tradicija kao i inovacija. Upravo sam spremna za novi, drugačiji izazov. Zato, očekujte moj maksimum već sa početkom bloga Branka o tekstilu.

Živim u Novom Sadu počev od zaposlenja u Muzeju, gde sam provela svoj ukupan radni vek. Etnolog po obrazovanju, radila sam kao kustos muzeja. Penzionisana sam nakon duge karijere etnologa u zvanju muzejskog savetnika.

Rođena 1950. godine u Nišu, ali sam doba svoje mladosti živela u Aleksincu. Oduvek su me zanimali tradicionalni vidovi privatnog i društvenog života, životne lepote, vrednosti i tereti. Studirala sam Etnologiju držeći na umu takve ideje. Diplomirala sam na grupi za Etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 1974; Od 1975. do 2014, imala sam sreću da radim kao kustos Muzej Vojvodine u Novom Sadu.

Istražimo sve o tekstilu-tapestry-woven-woman's-dream-dream-scene.jpg
Otkana žanr scena na ćilimu, žena hrani živinu. Utkane figure su simboli sreće, ljubavi i plodnosti. Ćilim, inv. br. 6614, Etnološkog odeljenja Muzeja Vojvodine, detalj

Istražimo sve o tekstilu i uočavaćemo, predstavljene lepe, danas neobične scene prepune poruka. Takva je na ovom ćilimu, veoma sadržajna otkana scena. U glavnoj ulozi je žena koja hrani živinu, okružena klečanim figuralnim ornamentima. U njima je simbolika porodične sreće i bračne ljubavi, ali najvažnija od svega je želja za skorim porodom. Sanjareći o porodičnoj sreći, žena je utkivala simbole predstavljene figurama živine, srca, žabe u funkciji magije plodnosti…

Šta vi mislite, narode? Da li je danas moguće nešto veće vrednovanje tradicionalnih nazora i vaspitanja izraženog ovakvom tkanom simbolikom?

Evo mene, u proleće 1976. godine.

Pogledajte me! Jer možete dobro videti moj optimizam. Eto, to su bili dani kad sam započinjala svoju “prvu brazdu” u Etnološkom odeljenju Vojvođanskog Muzeja.

Ovo je lice puno nade, moje lice etnologa početnika koji teži prema idealima stručnog postignuća u muzeologiji. Upravo tada sam započela oblast istraživanja i temu kojom ću se baviti do kraja svog radnog veka.

Ovih dana, vreme je za novu misiju

Sada želim mogućnost za saradnju sa mnogo pozitivnih ljudi. Onih strastvenih ljubitelja i istraživača tekstila.

Moj Blog bi mogao da podstakne sinergiju u stavovima i delovanju pojedinaca, kako u lokalnom okruženju, tako i širom sveta. Danas kada ljudski rod teži da iznađe načine da poboljša kvalitet življenja.

Istražimo sve o tekstilu-work-about-looms-for-curator-exam.jpg
Pleteni prsluk moj rad, razboj iz muzejske zbirke koji sam sama montirala 1976. godine
Istražimo sve o tekstilu-Branka-awarded-for-preservation-protection-culture-heritage.jpg
Ovde sam srećna i ponosna, sa ćerkom nakon dodele nagrade za doprinos zaštiti kulturnog nasleđa Pokrajine Vojvodine, 2015.

Hajde, uradimo to, okupimo se na mom Blogu oko tema o kulturi tekstila