Zašto žene nose marame? 4 deo: Pokrivanje glave i identitet žene u vojvođanskom selu

Pokrivanje glave identitet Vojvođanke –deo izložbe “Marama kao kulturni oznčitelj”. U tu svrhu je mr. Katarina Radisavljević iz Muzeja Vojvodine, predstavila sadržaj pod naslovom “Mala priča o identitetu žene u tradicionalnom društvu” Tako je autorka uključila i teren domaćina (Muzeja Vojvodine) pod krovnu temu izložbe „Marama kulturni označitelj“. Dodala je priču o pokrivanju glava žena …

Read more

Zašto žene nose marame? 5 deo: Marama funkcije Hermes prestiž – Savremena marama kao multifunkcionalan aksesoar

Marama funkcije Hermes prestiž – koren nastanka modne marame kakva je danas čini se da je u dopadljivosti kicoški naherenih marama gospode oko vrata, ruke, za pojasom, najčešće uz odeću za jahanje. Koko Šanel je to među prvima javno pokazala. Na to ubrzo reguje pariska kompanija Hermes. Inače prozvođač konjske i jahaće opreme kao i …

Read more

Zašto žene nose marame? 2. deo – Nekoliko slučajeva sa Bliskog istoka i severne Afrike

Pokrivanje žena u emigraciji i domovini – postaje sve vaznije pitanje, u nizu društvenih promena provociranih krizom svetskog poretka. Posebno od 1980-ih godina, kada su poremećaji i sukobi izazvali nasilna demografska pomeranja u svetu. Imigrantkinja je nužno u dilemi da li da nastavi život u skladu sa ukorenjenim tradicijama sveta iz koga je pobegla; ili …

Read more

Zašto ženе nosе maramе? – 1. deo – Da li vas zanima odnos između žene, njene marame i ostatka sveta?

Zašto ženе nosе maramе?– Kompleksan koncept izložbe, vizuelno i značenjski, izvodi zaključke i pokreće pitanja. Po mom uverenju, autorski tim je odlično predstavio načine čitanja značenja marame i njenih različitih primena. Autorke izložbe su ogolile stereotipe, pripisivanja, razgraničenja i niz različitih uglova gledanja. Pokazale su moć komada platna da pokrene pitanja društvenog položaja žena (predrasude, …

Read more