Moje razumevanje klasične  tapiserije i „naopakog“ klečanja monumentalne tekstilne slike

Tapiserija klečanje tekstilne slike – Ovo je Muzej Cluni, danas Nacionalni muzej srednjeg veka u  Parizu. Želja mi je da jednom, provedem barem nekoliko sati ovde, sedim i povremeno odem da zagledam detalje tapiserija koje su, krajem 15. veka preplitale ruke flamanskih tkača, verovatno u nekoj briselskoj radionici. Tapiserija klečanje tekstilne slike – Moje davnašnje …

Read more